Sněmovní tisk 354
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 354/0 dne 12. 12. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0354.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 354/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1140/18, PID ALBSB7EJR8J1.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Marian Jurečka a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 467). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 94, usnesení č. 467).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 100/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, ochrana zvířat, ptáci, škoda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)