Sněmovní tisk 438
Novela z. o zdravotnických prostředcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Adámková, Milan Brázdil, Jana Pastuchová, Kamal Farhan, Jaroslav Dvořák, Rostislav Vyzula, David Kasal, Petr Pávek, Jiří Ventruba) předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 29. 3. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0438.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 4. 2019 jako tisk 438/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 269/19, PID ALBSBATFRA62.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2019 (usnesení č. 185). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Dne 28. 5. 2019 na 30. schůzi navrhovatel vzal zpět požadavek na projednávání tak, aby s návrhem mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 5. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 642).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 2. 8. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 438/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 29. 11. 2019 na 39. schůzi odročeno (usnesení č. 827).
  Návrh zákona 4. 2. 2020 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: poprodejní servis, profesní příprava, prostředky zdravotnické techniky, průběžná profesní příprava, správní delikt

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
268/2014novelizujeZákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro438/0


ISP (příhlásit)