Sněmovní tisk 45
Novela z. - vodní zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 4. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1154/17, PID KORNASGGU4L7.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 95).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 45/4, který byl rozeslán 1. 3. 2018 v 12:09.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 184).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 4. 2018.
  Návrh zákona 18. 5. 2018 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 45/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 45/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 128, usnesení č. 240).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 113/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
373Dana Balcarová12597-18312.doc (27 KB) / PDF (207 KB, 2 strany)
12597-18313.doc (47 KB) / PDF (239 KB, 3 strany)
 25. 2. 2018 v 21:40:21
374Jan Zahradník12598-18314.doc (27 KB) / PDF (198 KB, 1 strana) 26. 2. 2018 v 11:15:38
376Jan Zahradník12600-18315.doc (30 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 26. 2. 2018 v 11:24:35
377Jan Zahradník12601-18316.doc (30 KB) / PDF (197 KB, 1 strana) 26. 2. 2018 v 11:26:24
382Jan Bartošek12606-18323.doc (31 KB) / PDF (193 KB, 2 strany) 27. 2. 2018 v 10:43:43
383Radek Holomčík12607-18324.docx (32 KB) / PDF (579 KB, 7 stran) 27. 2. 2018 v 12:27:02
385Antonín Staněk12609-18325.docx (16 KB) / PDF (298 KB, 2 strany) 27. 2. 2018 v 14:12:29
386Karel Tureček12610-18326.docx (17 KB) / PDF (349 KB, 2 strany) 27. 2. 2018 v 14:25:58
387Karel Tureček12611-18327.docx (16 KB) / PDF (322 KB, 2 strany) 27. 2. 2018 v 14:26:30
388Antonín Staněk12612-18328.docx (17 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 27. 2. 2018 v 14:49:32
395Jaroslav Martinů12619-18337.docx (19 KB) / PDF (248 KB, 5 stran) 28. 2. 2018 v 10:28:57
398Josef Kott12622-18342.doc (32 KB) / PDF (273 KB, 2 strany) 28. 2. 2018 v 12:18:51
399Vladimír Koníček12623-18343.docx (12 KB) / PDF (171 KB, 1 strana) 28. 2. 2018 v 12:46:41
400Jan Zahradník12624-18344.docx (15 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 28. 2. 2018 v 12:48:42
401Jana Krutáková12625-18345.docx (17 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 28. 2. 2018 v 14:03:07


Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, implementující opatření státu, odpadní voda, ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, povrchová voda, úprava vody, využití vody

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)