Sněmovní tisk 5
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 22. 11. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 865/17, PID ALBSAP9CGPSW.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 12. 2017 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 5/3, který byl rozeslán 18. 1. 2018 v 16:29.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 1. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 5/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 114).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 2. 2018.
  Zákon Senátem schválen 15. 2. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2018.
  Prezident zákon podepsal 21. 2. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 7. 3. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 36/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
117Adam Vojtěch12341-17769.docx (20 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 13. 12. 2017 v 12:44:54
144Adam Vojtěch12368-17791.docx (16 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 15. 12. 2017 v 07:26:40
207Jaroslav Dvořák12431-17931.docx (20 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 8. 1. 2018 v 11:05:15
228Patrik Nacher12452-17972.doc (43 KB) / PDF (257 KB, 3 strany) 16. 1. 2018 v 18:45:55


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, implementující opatření státu, kontrola léčiv, krevní transfuze, lék, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)