Sněmovní tisk 529
Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 529/0 dne 25. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 404/19, PID KORNB8YCWV34.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 876).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 529/6, který byl rozeslán 8. 7. 2021 v 17:45.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 7. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 529/7 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4313František Navrkal16537-25064.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 3. 2. 2020 v 16:59:50
4513Jan Farský16737-25361.docx (20 KB) / PDF (323 KB, 5 stran) 6. 3. 2020 v 12:29:38
5074Kateřina Valachová17298-26171.doc (264 KB) / PDF (581 KB, 34 stran) 28. 4. 2020 v 12:40:03
5075Vojtěch Pikal17299-26172.docx (21 KB) / PDF (435 KB, 19 stran) 28. 4. 2020 v 12:43:25
5157Vít Rakušan17381-26296.docx (29 KB) / PDF (399 KB, 11 stran) 5. 5. 2020 v 17:13:38
5476Marek Výborný17700-26781.doc (37 KB) / PDF (191 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 13:48:53
5477Marek Výborný17701-26782.doc (99 KB) / PDF (290 KB, 14 stran) 2. 6. 2020 v 13:49:44
7055Jan Hamáček19279-29387.docx (22 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 7. 12. 2020 v 15:26:54
8802Vojtěch Pikal21026-31826.docx (28 KB) / PDF (363 KB, 14 stran) 8. 7. 2021 v 12:13:52


Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, předčasné volby, regionální volby, rozdělení na volební kraje, rozpuštění parlamentu, volební právo

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů529/0
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů529/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů529/0


ISP (příhlásit)