Sněmovní tisk 669
N.z. o nakládání se zbraněmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 6. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0669.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2020 jako tisk 669/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1168/19, PID ALBSBJSCDGF1.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1159).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 669/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 669/4, který byl rozeslán 8. 10. 2020 v 9:22.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 669/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1309).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 1. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 14/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4123Lubomír Volný16347-24736.docx (0 KB)
16347-24737.docx (43 KB) / PDF (402 KB, 12 stran)
 20. 1. 2020 v 21:53:01
4124Lubomír Volný16348-24738.docx (33 KB) / PDF (434 KB, 12 stran)
16348-24739.docx (42 KB) / PDF (403 KB, 12 stran)
 20. 1. 2020 v 21:54:42
4148Lubomír Volný16372-24765.docx (28 KB) / PDF (428 KB, 12 stran) 21. 1. 2020 v 12:20:37
4481Jiří Kobza16705-25310.doc (55 KB) / PDF (326 KB, 5 stran) 3. 3. 2020 v 12:29:12
6218Lubomír Volný18442-28124.docx (33 KB) / PDF (435 KB, 13 stran) 15. 9. 2020 v 12:58:58
6348Lubomír Volný18572-28321.docx (35 KB) / PDF (429 KB, 12 stran) 30. 9. 2020 v 15:35:38


Deskriptory EUROVOCu: kontrola zbrojení, obranná politika, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybavení, zbrojní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)