Sněmovní tisk 756
Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 4. 2021.
  Návrh zákona 30. 4. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 756/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 756/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 202, usnesení č. 1674).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 113 pod číslem 261/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6713Barbora Kořanová18937-28923.docx (16 KB) / PDF (162 KB, 2 strany) 10. 11. 2020 v 15:27:41
6914Barbora Kořanová19138-29185.docx (31 KB) / PDF (265 KB, 5 stran) 26. 11. 2020 v 13:32:53
6924Barbora Kořanová19148-29195.docx (91 KB) / PDF (252 KB, 3 strany) 30. 11. 2020 v 08:34:24
7083Barbora Kořanová19307-29434.docx (45 KB) / PDF (428 KB, 13 stran) 10. 12. 2020 v 08:30:27
7089Barbora Kořanová19313-29440.docx (23 KB) / PDF (315 KB, 4 strany) 14. 12. 2020 v 08:51:09
7090Barbora Kořanová19314-29442.docx (93 KB) / PDF (259 KB, 5 stran) 14. 12. 2020 v 08:51:43
7091Martin Kupka19315-29443.docx (20 KB) / PDF (291 KB, 7 stran) 14. 12. 2020 v 16:03:13
7102Ondřej Profant19326-29461.docx (7 KB) / PDF (297 KB, 3 strany)Dává OVM možnost (nikoliv však povinnost) poskytovat určitou službu jako digitální službu podle ZPDS i před uplynutím lhůty .15. 12. 2020 v 15:09:48
7103Ondřej Profant19327-29462.docx (19 KB) / PDF (495 KB, 8 stran) 15. 12. 2020 v 15:11:20
7104Ondřej Profant19328-29463.docx (7 KB) / PDF (265 KB, 3 strany)Upřesnění v oblasti podepisování el. dokumentů. Např. aby samospráva nemusela el. podepisovat malý nákup v eshopu.15. 12. 2020 v 15:12:10
7105Ondřej Profant19329-29464.docx (8 KB) / PDF (302 KB, 3 strany)Opendata státních fondů: posun lhůty pro zpětné zveřejnění z 2010 na 2018.15. 12. 2020 v 15:13:28
7106Ondřej Profant19330-29465.docx (8 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 15. 12. 2020 v 15:14:25
7117Barbora Kořanová19341-29474.docx (15 KB) / PDF (153 KB, 2 strany) 15. 12. 2020 v 19:19:46
7126Jan Hamáček19350-29488.docx (19 KB) / PDF (222 KB, 2 strany) 16. 12. 2020 v 18:30:20
7127Jan Hamáček19351-29489.docx (33 KB) / PDF (232 KB, 7 stran) 16. 12. 2020 v 18:31:45
7128Lukáš Kolářík19352-29490.docx (9 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 16. 12. 2020 v 21:14:21
7129Barbora Kořanová19353-29491.docx (62 KB) / PDF (414 KB, 21 stran) 17. 12. 2020 v 10:00:48
7130Lukáš Kolářík19354-29492.docx (8 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 17. 12. 2020 v 11:36:33
7243Jiří Mašek19467-29683.docx (15 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 13:36:33
7298Barbora Kořanová19522-29754.docx (27 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 26. 1. 2021 v 17:01:09
7379Barbora Kořanová19603-29901.docx (17 KB) / PDF (166 KB, 2 strany) 9. 2. 2021 v 15:10:45
7438Robert Králíček19662-29968.docx (25 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 10. 2. 2021 v 17:16:37
7443Jan Hamáček19667-29974.docx (66 KB) / PDF (492 KB, 23 stran) 10. 2. 2021 v 19:29:29
7444Barbora Kořanová19668-29975.docx (92 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 11. 2. 2021 v 07:48:02
7449Radek Koten19673-29980.docx (16 KB) / PDF (200 KB, 3 strany) 11. 2. 2021 v 09:27:35
7450Ondřej Polanský19674-29981.docx (914 KB) / PDF (257 KB, 6 stran) 11. 2. 2021 v 09:53:23
7452Ondřej Polanský19676-29982.docx (1 MB) / PDF (267 KB, 3 strany) 11. 2. 2021 v 09:54:42
7454Jan Hamáček19678-29986.docx (32 KB) / PDF (268 KB, 8 stran) 11. 2. 2021 v 11:44:20
7463Jan Chvojka19687-29994.docx (48 KB) / PDF (271 KB, 3 strany) 11. 2. 2021 v 14:03:53
7464Ondřej Profant19688-29995.docx (19 KB) / PDF (340 KB, 5 stran)Opravení nerovnosti v NIA mezi soukromými poskytovateli identit a jejich podmnožinou v bankovním sektoru.11. 2. 2021 v 15:50:47
7465Barbora Kořanová19689-29996.docx (56 KB) / PDF (299 KB, 5 stran) 11. 2. 2021 v 16:04:12
7466Jakub Michálek19690-29997.docx (16 KB) / PDF (276 KB, 4 strany) 11. 2. 2021 v 17:41:12
7467Jakub Michálek19691-29998.docx (24 KB) / PDF (351 KB, 10 stran) 11. 2. 2021 v 17:42:15
7468Kateřina Valachová19692-29999.docx (30 KB) / PDF (309 KB, 5 stran) 11. 2. 2021 v 22:29:41


Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, elektronická správa, informační systém, ukládání a vyhledávání informací, veřejná správa

Navržené změny předpisů (163):

CitaceZměnaPředpisOd
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci756/0
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči756/0
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)756/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě756/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu756/0
85/1990novelizujeZákon o právu petičním756/0
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd756/0
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích756/0
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích756/0
231/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích756/0
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa756/0
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí756/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích756/0
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky756/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)756/0
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků756/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii756/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení756/0
21/1992novelizujeZákon o bankách756/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny756/0
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky756/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu756/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)756/0
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech756/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky756/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění756/0
19/1993novelizujeZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů756/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.756/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu756/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství756/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením756/0
71/1994novelizujeZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty756/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě756/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách756/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů756/0
37/1995novelizujeZákon o neperiodických publikacích756/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě756/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě756/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře756/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)756/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii756/4
140/1996novelizujeZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti756/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích756/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů756/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů756/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství756/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů756/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím756/4
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)756/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky756/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů756/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)756/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv756/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí756/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)756/0
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě756/0
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů756/4
115/2000novelizujeZákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy756/0
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů756/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)756/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)756/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze756/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)756/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)756/0
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů756/0
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů756/4
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích756/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)756/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje756/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)756/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)756/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů756/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů756/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů756/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů756/0
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií756/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)756/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.756/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)756/0
115/2001novelizujeZákon o podpoře sportu756/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)756/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů756/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)756/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů756/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)756/0
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů756/0
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)756/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)756/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti756/0
452/2001novelizujeZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele756/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)756/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)756/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)756/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)756/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)756/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů756/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)756/0
170/2002novelizujeZákon o válečných veteránech756/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi756/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona756/0
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)756/0
149/2003novelizujeZákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)756/0
162/2003novelizujeZákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)756/0
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů756/0
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)756/0
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)756/0
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů756/0
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty756/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)756/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)756/0
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje756/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti756/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů756/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)756/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)756/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích756/4
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)756/0
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů756/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti756/0
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)756/4
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí756/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách756/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi756/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů756/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)756/0
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)756/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění756/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce756/4
319/2006novelizujeZákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů756/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)756/0
25/2008novelizujeZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů756/0
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů756/0
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů756/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)756/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech756/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví756/0
395/2009novelizujeZákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití756/0
118/2010novelizujeZákon o krajském referendu a o změně některých zákonů756/0
132/2010novelizujeZákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)756/0
262/2011novelizujeZákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu756/0
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů756/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)756/0
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření756/0
191/2012novelizujeZákon o evropské občanské iniciativě756/0
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší756/0
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů756/0
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)756/0
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů756/0
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)756/0
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních756/0
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)756/0
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)756/0
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)756/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě756/0
224/2015novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)756/0
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách756/0
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich756/0
263/2016novelizujeZákon atomový zákon756/0
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce756/4
59/2017novelizujeZákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů756/0
250/2017novelizujeZákon o elektronické identifikaci756/4
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů756/0
53/2007rušíVyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)756/4

Navržené změny sněmovních tisků (1)ISP (příhlásit)