Sněmovní tisk 78
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 2. 2018 jako tisk 78/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Zpravodajem určena Mgr. Barbora Kořanová.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 16. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 78/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 59, usnesení č. 450).Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)