Sněmovní tisk 821
Vl.n.z.o prodloužení lhůt pro konání doplň. voleb do Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 6. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 327/20, PID ALBSBNBGPJXU.

 • DNavrhovatel doručil 6. 4. 2020 doplněk sněmovního tisku, který byl poslancům doručen jako sněmovní tisk č. 821/1.

 • PS


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 46).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 201, usnesení č. 1065).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 243, dokument 243/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 243/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 359).
  Návrh projednán dne 17. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 360).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 187/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doplňovací volby, horní komora, parlamentní volby, volební systémISP (příhlásit)