Sněmovní tisk 904
Novela z. o ozdravných postupech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 904/0 dne 22. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 192/20, PID KORNBKTKW34Z.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1479).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 904/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 904/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 904/3, který byl rozeslán 5. 5. 2021 v 16:14.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 904/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 431, usnesení č. 1704).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 121, dokument 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 121/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 262).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 298/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7610Jan Skopeček19834-30194.doc (119 KB) / PDF (420 KB, 15 stran) 2. 3. 2021 v 13:00:27


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, finanční instituce, finanční trh, měnová krize, přibližování legislativy, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu904/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)904/3
374/2015novelizujeZákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu904/0
370/2017novelizujeZákon o platebním styku904/0


ISP (příhlásit)