Sněmovní tisk 986
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Patrik Nacher) předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Valachová K., Nacher P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 986/0 dne 31. 8. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0986.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 986/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1063/20, PID ALBSBT3HA2K4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1269).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 986/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 986/3, který byl rozeslán 23. 10. 2020 v 12:34.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 986/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 329, usnesení č. 1348).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 986/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 986/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1453).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 38/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6448Marek Výborný18672-28544.docx (24 KB) / PDF (284 KB, 5 stran) 16. 10. 2020 v 11:08:38
6456Kateřina Valachová18680-28559.docx (14 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 19. 10. 2020 v 11:43:28
6461Dominik Feri18685-28563.doc (42 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 19. 10. 2020 v 17:50:41
6574Lukáš Kolářík18798-28692.docx (8 KB) / PDF (331 KB, 4 strany) 23. 10. 2020 v 09:27:48
6575Lukáš Kolářík18799-28693.docx (13 KB) / PDF (366 KB, 7 stran) 23. 10. 2020 v 09:29:04
6576Marek Výborný18800-28694.docx (28 KB) / PDF (303 KB, 6 stran) 23. 10. 2020 v 09:36:36
6578Kateřina Valachová18802-28698.docx (20 KB) / PDF (308 KB, 6 stran) 23. 10. 2020 v 09:56:31


Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, rozsudek, soudní řízení, správní řízení, výkon rozhodnutí, 1211 občanské právo

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád986/0
119/2001novelizujeZákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí986/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů986/0


ISP (příhlásit)