Sněmovní tisk 1150
Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7457Monika Červíčková19681-29988.docx (19 KB) / PDF (289 KB, 5 stran) 11. 2. 2021 v 12:30:28
8377Dominik Feri20601-31202.doc (48 KB) / PDF (265 KB, 3 strany) 12. 5. 2021 v 09:42:38
8378Dominik Feri20602-31203.doc (45 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 12. 5. 2021 v 09:43:20
8379Dominik Feri20603-31204.doc (44 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 12. 5. 2021 v 09:44:37
8380Dominik Feri20604-31205.doc (44 KB) / PDF (259 KB, 2 strany) 12. 5. 2021 v 09:44:58
8574Jan Jakob20798-31477.doc (44 KB) / PDF (349 KB, 3 strany) 4. 6. 2021 v 14:11:17
8575Jan Jakob20799-31478.doc (41 KB) / PDF (358 KB, 2 strany) 4. 6. 2021 v 14:11:25


Související tisk: 1151 (Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - související).

Deskriptory EUROVOCu: ochrana svědků, pracovní podmínky, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatelISP (příhlásit)