Kontrolní výbor
Zahraniční cesty

Peru Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Delegace Kontrolního výboru PS PČR v čele s místopředsedou PS PČR Tomášem Hanzelem  navštívila ve dnech 11. – 18. 5. 2019 Peru.

Této cesty ze zúčastnil také prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.

Hlavním cílem zahraniční cesty bylo navázání spolupráce s partnerským Kontrolním výborem Kongresu Peruánské republiky a prohloubení parlamentní spolupráce zejména prostřednictvím Ligy přátel Peru-ČR Kongresu PR.

Delegace KV byla přijata předsedou Kongresu Peru Danielem Salaverrym. Obě strany vyjádřily zájem o prohloubení parlamentní spolupráce i spolupráce v oblasti ekonomické. Dále proběhlo společné expertní zasedání Kontrolního výboru peruánského kongresu a Ligy přátel Peru-ČR s českou delegací. Jednání se týkalo zejména výměny zkušeností z oblasti správy a kontroly veřejných financí.

Delegace Kontrolního výboru ve složení: místopředseda Poslanecké sněmovny posl. T. Hanzel, předseda KV posl. R. Kubíček, místopředseda KV posl. V. Munzar, člen výboru posl. P. Mališ a posl. I. Nevludová spolu s prezidentem NKÚ M. Kalou byla přijata na NKÚ Peru prezidentem Nelsonem Shackem. Dále byla delegace přijata generální tajemnicí Ministerstva ekonomie a financí Rosalií Álvarez Estradou. Delegace se také setkala s honorárním konzulem ČR v Peru Raúlem Alta Torrem.

V Limě delegace jednala také na Magistrátu města Limy s pracovníky finanční správy. Delegace navštívila památník Lidice v Callao, u kterého položila květiny.

V Cuscu se uskutečnilo přijetí zástupci Regionální vlády pod vedením výkonné tajemnice Regionální vlády Cusca Nelly Castañeda Callalli. Delegaci přijal také starosta Cusca Víctor Germán Boluarte Medina a místostarosta Cusca Ricardo Valderrama Fernández. Delegace se setkala také s ředitelem regionální kanceláře MZV Peru Waldem Ortegou Matíasem. Na těchto jednáních byly diskutované možnosti vzájemné spolupráce v oblasti obchodu, ochrany životního prostředí (např. likvidace a využití komunálního odpadu a čištění odpadních vod), cestovního ruchu, kultury a školství a také zájem České republiky o otevření honorárního konzulátu v Cuscu.

Členové delegace v době osobního volna na vlastní náklady navštívili Machu Picchu.

Tato zahraniční cesta přispěla kromě prohloubení parlamentní spolupráce a spolupráce na regionální úrovni také k rozšíření bilaterální relace v nové oblasti, kterou je spolupráce mezi NKÚ obou zemí.


program_KV_Peru.doc (Dokument DOC, 36 KB)


Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace Kontrolního výboru do Peruánské republiky (21. 5. 2019)

Navigace sekce Kontrolní výborISP (příhlásit)