Výbor pro životní prostředí
Přijetí zahraničních návštěv

Gruzie Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Výbor pro životní prostředí přijal ve čtvrtek 20. června 2019 delegaci Parlamentu Gruzie vedenou místopředsedkyní výboru pro zahraniční vztahy paní Nino Goguadze a předsedou výboru pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů panem Kakchaberem Kutchavou.

Tématem jednání byla spolupráce v oblasti životního prostředí v rámci rozvojových projektů v Gruzii, výměna zkušeností s aktuální tvorbou legislativy – v obou zemích je v tuto chvíli řešena příprava a novelizace lesního zákona a odpadová legislativa. Hovořilo se také o palčivé potřebě řešení sucha v návaznosti na změny klimatu, o potřebě opatření pro zadržení vody v krajině, vhodných a nevhodných úpravách říčních toků a o správě povodí. 

Gruzínská strana dále prezentovala své inovativní způsoby přípravy projednávání legislativy v rámci parlamentních slyšení za účasti širokého spektra aktérů a také probíhající mezinárodní spolupráci a konzultace při tvorbě zákonů v oblasti životního prostředí, které se konají mj. i s ohledem na dohodu o přidružení mezi Gruzií a Evropskou unií. O aktuálním dění v projektech české rozvojové pomoci v Gruzii, které se týkají životního prostředí, informoval přítomné pan Michael Hošek.

V závěru se předseda gruzínského výboru pro ochranu životního prostředí pan Kakchaber Kutchava s předsedkyní českého sněmovního výboru pro životní prostředí Danou Balcarovou shodli na tom, že by do budoucna uvítali hlubší a širší mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí na úrovni parlamentních výborů.
Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)
Přijetí delegace Parlamentu Gruzie 20. 6. 2019 (28. 6. 2019)

Navigace sekce Výbor pro životní prostředíISP (příhlásit)