Výbor pro životní prostředí
Zahraniční cesty

Finsko Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Delegace výboru pro životní prostředí navštívila ve dnech 4. – 9. června 2018 Finsko. Mezi hlavní témata patřila strategie udržitelného rozvoje, snižování CO2 v energetice, cirkulární ekonomika, ekoinovace, lesní hospodářství a klimatická změna.

Delegace VŽP pod vedením předsedkyně Dany Balcarové se setkala s finským ministrem životního prostředí Kimmo Tiilikainenem a s partnerskými parlamentními výbory pro životní prostředí a pro budoucnost. Poslanci se účastnili diskuze u kulatého stolu k energetice a oběhové ekonomice s finskými poslanci, zástupci výzkumných organizací i podnikatelského sektoru. Na českém velvyslanectví v Helsinkách se také setkali s letos nově ustavenou parlamentní skupinou přátel ČR.  

Poslanci v rámci cesty absolvovali celou řadu přednášek, a to zejména na úřadu předsedy vlády, na ministerstvu zahraničních věcí Finska, ve Finském institutu pro životní prostředí (SYKE), ve Finském lesnickém centru (Pilke Center – Metsähallitus, Metsäkeskus) a v Arktickém centru Laponské univerzity. Zúčastnili se také exkurzí do inovativních závodů v oblasti energetiky a teplárenství (Helen Katri Vala) a energetického zpracování odpadu (Vaantan Energia).

Hlavní témata:

  1. strategie udržitelného rozvoje,
  2. snižování produkce CO2 v energetice,
  3. vládní strategie k omezení produkce odpadů zavedením tzv. cirkulární ekonomiky,
  4. ekoinovace, v nichž je Finsko dle Evropské komise jednou z nejlépe hodnocených zemí,
  5. lesní hospodářství a možnosti spolupráce,
  6. projevy klimatické změny v arktické oblasti.Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)
Finsko 4. - 9. 6. 2018 (25. 6. 2018)

Navigace sekce Výbor pro životní prostředíISP (příhlásit)