Výbor pro životní prostředí
Zahraniční cesty

Švédsko Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Hlavními tématy cesty delegace VŽP do Švédska byl boj proti klimatické změně a finanční nástroje ochrany přírody (např. uhlíková daň). Vzhledem k aktuálním přípravám novelizace české legislativy v oblasti odpadů se delegace zaměřila i na švédský model odpadového hospodářství.

Delegace pod vedením předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové navštívila nejprve Göteborg, kde se seznámila s jeho proměnou z industriálního přístavu na čisté město a s projektem tzv. zelených obligací, které umožňují financovat environmentálně příznivé projekty. Poslanci zde navštívili také spalovnu odpadů firmy Renova, kde absolvovali přednášku o odpadovém hospodářství i krátkou exkurzi do provozu.

Vlakem se delegace přesunula do Stockholmu, kde proběhla celá řada jednání na politické úrovni. Takřka všechna hlavní témata cesty prodiskutovali poslanci s partnerským výborem pro životní prostředí a zemědělství švédského Riksdagu (parlamentu) v čele s předsedkyní výboru Kristinou Yngwe. Uskutečnilo se také setkání se členkami parlamentní skupiny přátel ČR. Dále delegace absolvovala sérii prezentací na Švédské agentuře pro ochranu životního prostředí (SEPA) k tématům otevřených dat, odpadového hospodářství, problematiky znečištění vod Baltského moře a klimatické politiky Švédska.

Jednání na švédském Ministerstvu životního prostředí se týkala švédského postoje v boji proti klimatické změně a také místního systému environmentálních daní, zejm. uhlíkové daně.

Švédsko má od roku 1991 zavedenou daň u emisí CO2 a v posledních desetiletích přenáší daňové břemeno z daně z příjmu na ekologicky cílené daně. V současné chvíli zvažuje zavádění např. daně z letecké dopravy, či z jednorázových plastových obalů.

V roce 2017 byl přijat klimatický zákon, který stanovuje ambiciózní cíle v boji proti klimatické změně v oblasti emisí, ustavuje Radu vlády pro klimatickou politiku a ukládá vládě pravidelnou aktualizaci akčního plánu boje s klimatickou změnou ve čtyřletých cyklech. Vláda také dle tohoto zákona předkládá parlamentu každoroční zprávu o postupu v oblasti klimatických opatření.

Klimatická politika ve Švédsku má širokou podporu nejen na politické úrovni a u byznysu, který pokládá čisté technologie za strategický obor, jde ale i o téma, které jako zásadní vnímá široká švédská veřejnost – např. v letošních volbách do Evropského parlamentu se klimatická změna stala jedním ze dvou klíčových témat kampaně.

Delegace ve Stockholmu dále navštívila projekty chytrých řešení, energetických úspor a recyklační dvůr. Proběhlo také přátelské setkání členů delegace s krajany v prostorách českého velvyslanectví.
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)
Švédsko - 13. - 17. 5. 2019 (30. 5. 2019)

Navigace sekce Výbor pro životní prostředíISP (příhlásit)