Výbor pro životní prostředí
Zahraniční cesty

Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Cílem delegace VŽP do Bosny a Hercegoviny byla zejména podpora česko-bosenských projektů rozvojové spolupráce v oblasti životního prostředí, dále témata kvality ovzduší, ochrany vodních toků a odpadového hospodářství.

Delegace pod vedením předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové jednala se svými protějšky ze dvou entitních výborů, které mají ochranu životního prostředí ve své gesci: nejprve se členy výboru pro územní plánování, komunální politiku, ekologii a cestovní ruch Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny v Sarajevu a dále s poslanci z výboru pro ochranu životního prostředí Národního shromáždění Republiky Srbske v Banja Luce.

Delegace se také setkala se zástupci Ministerstva pro zahraniční obchod a ekonomické vztahy, které navenek zastřešuje ochranu životního prostředí za celý stát.

Možnosti rozvojové spolupráce v podmínkách byrokraticky složité státní správy i místní samosprávy české delegaci přiblížili zástupci mezinárodních donorů a organizací nevládního sektoru, které v Bosně a Hercegovině působí. Poslanci v tomto ohledu ocenili i velmi erudovaný přístup pracovníků českého velvyslanectví v BiH.

Poslanci také navštívili několik lokálních kauz pro představu místního řešení otázek životního prostředí. Šlo nejprve o obec Zenica, kde je aktuálním problémem kvalita ovzduší vzhledem k místnímu průmyslovému provozu. V oblasti obce Kruščica se delegace setkala se zástupci úspěšné místní iniciativy proti stavbě hydroelektrárny na divoké řece. Otázku vodních elektráren pak poslanci otevřeli ještě jednou v oblasti soutoku řek Buna a Neretva a problematickému odpadovému hospodářství se věnovali v souvislosti s kauzou nevhodného uložení odpadu v Mostaru.
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)
Bosna a Hercegovina 30. 9. – 4. 10. 2019 (7. 11. 2019)

Navigace sekce Výbor pro životní prostředíISP (příhlásit)