Zemědělský výbor
Přijetí zahraničních návštěv

Irák 17. - 21. 9. 2019 Delegace Parlamentu Irák (16. 11. 2021)


Přijetí delegace Parlamentu Republiky Irák v PS PČR vedená Hasanem Karim Mutar Al-Kaabi, 1. místopředsedou Parlamentu Republiky Irák.

Za zemědělský výbor PS PČR se zúčastnili: předseda Jaroslav Faltýnek, místopředseda Zdeněk Podal, Monika Oborná a David Pražák.

Během jednání obě strany představily stav zemědělství ve svých zemích vč. problémů, se kterými se potýkají.

V průběhu návštěvy delegace Iráku v České republice proběhla řada jednání a setkání na nejvyšší parlamentní úrovni:

  • jednání s 1. místopředsedou PSP Vojtěchem Filipem v PSP
  • jednání s 1. místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou
  • jednání s předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Pavlem Fischerem

Jednání s jednotlivými partnerskými výbory Poslanecké sněmovny:

  • setkání s výborem pro obranu
  • setkání s výborem pro bezpečnost
  • setkání s hospodářským výborem
  • setkání s výborem pro zdravotnictví
  • setkání s výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  • setkání se zahraničním výborem
  • setkání se zemědělským výborem


Navigace sekce Zemědělský výbor



ISP (příhlásit)