Zemědělský výbor
Zahraniční cesty

Kyrgyzstán 19. - 24. května 2019, Kyrgyzstán (16. 11. 2021)
Pracovní návštěva delegace zemědělského výboru PS PČR v Kyrgyzstánu.

Shrnutí: Ve dnech 20.-24. 5. 2019 navštívila delegace zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ZEV) vedená předsedou výboru panem Ing. Jaroslavem Faltýnkem Kyrgyzstán.  V delegaci, která navštívila  hlavní město Biškek a jihokyrgyzskou metropoli Oš,  byli místopředsedové výboru poslanci P.Kováčik, J.Kott, členka výboru poslankyně J. Krutáková a tajemník výboru T. Vrba. Po celou dobu delegaci doprovázel VZÚ R. Hykl, expert Mze ČR akreditovaný u ZÚ Nur-Sultan pan A. Lukashov a pan M. Djaanbajev, honorární konzul ČR v KG. Cílem cesty bylo seznámit se se situací v zemědělství v KG, včetně legislativy, a vytipovat  konkrétní  možnosti vzájemné spolupráce. V Biškeku delegace jednala s místopředsedou Parlamentu KG panem M. I. Bakirovem, s partnerským výborem v čele s jeho předsedou A. Nazarovem, s náměstkem ministra zemědělství Ž. Kerimalijevem, s ředitelem Státní inspekce pro veterinární a fytosanitární bezpečnost při Úřadu vlády KG panem K. Žumakanovem a s guvernérem Čujské oblasti panem T. Abdraimovem. V Oši se uskutečnilo jednání s guvernérem Ošské oblasti panem U. Kazievičem. Součástí programu v Biškeku byly rovněž návštěvy podniků s českými technologiemi (pivovar, zábavní park, mlékárna, závod na výrobu koňaku) a v Oši prohlídky živočišných farem a rostlinné výroby. Předseda výboru J. Faltýnek nabídl kyrgyzské straně pomoc a spolupráci s živočišnou a rostlinnou výrobou a pozval partnerský výbor společně s kyrgyzskými podnikateli k návštěvě ČR. Guvernér Čujské oblasti požádal o nabídku technologie pro nově budovaný závod na zpracování olejnin a brambor.

Jednání s předsedou  Aitmamatem Nazarovem a členy Výboru pro zemědělství, vodní zdroje, ekologii a regionální rozvoj parlamentu KG

Přítomni z kyrgyzské strany:  A. Nazarov – předseda výboru, A. Akmatov – místopředseda, R. Tumanbayeva – místopředsedkyně, A. Jeenbekov[1] – člen, U. Ormonov – člen skupiny přátel s ČR, Ž. Kerimalijev – náměstek ministra zemědělství, K. Žumakanov - ředitel Státní inspekce pro veterinární a fytosanitární bezpečnost při Úřadu vlády KG, T. Mussaev – vedoucí odboru regionálního rozvoje a přírodních zdrojů;

Z české strany:  ZEV, R. Hykl – VZÚ Nur-Sultan, L. Steinhübel – ZVZÚ Nur-Sultan, A. Lukashov - expert Mze ČR akreditovaný u ZÚ Nur-Sultan, M. Djaanbajev – honorární konzul ČR v KG.

Předseda A. Nazarov po přivítání a představení členů delegace připomněl společnou historii a družstvo Interhelpo, jehož členové výrazně v období mezi válkami přispěli k rozvoji města Biškek. Pozitivně zhodnotil dynamiku rozvoje meziparlamentních vztahů (návštěva předsedy PS PČR J. Hamáčka v KG v roce 2016, návštěva předsedy KG Parlamentu CH. Tursunbekova v ČR v roce 2017), čehož je i příkladem současná návštěva ZEV v KG.  Ačkoliv vzájemná obchodní výměna není na vysoké úrovni, existuje zde velký potenciál pro zvýšení obchodní spolupráce, včetně zemědělství.  ČR je v KG přijímána jako bratrská země, s kvalitními současnými technologiemi, ve které je vysoká životní úroveň známé lázně a výborné pivo. Přiznal, že si vše ověřil osobně v ČR a že to může potvrdit a že je velmi nakloněn spolupráci s ČR.

KG je agrární zemí, 64% obyvatel žije na venkově a zabývá se zemědělstvím. Po rozpadu SSSR byly provedeny zemědělské reformy a na počátku 90. let byla mezi venkovské obyvatele poměrným způsobem rozdělena půda, čímž vzniklo asi 400 tis. malých hospodářství.  S odstupem času nehodnotí tento krok jako příliš zdařilý, protože došlo k rozdrobení zemědělské výroby, někteří vlastníci půdu prodali, a země přestala být soběstačná v zásobování a v obchodech dokonce nebyla ani mouka. Nyní se snaží o sjednocování malých rolníků a o zakládání větších družstev i po vzoru Interhelpa. KG je soběstačný v produkci masa, které také exportují do  KZ a RU.  Tam také exportují vybrané ovoce a zeleninu. V mnohých zemích v regionu jsou zemědělcům poskytovány dotace, toto se však v KG příliš nedaří. Parlament sice schválil 30% dotace určené pro plemenářství a šlechtitelství, nicméně na vyplácení těchto dotací nejsou v rozpočtu finanční prostředky. Poděkoval za možnost využívat programu EU GSP+, který umožňuje bezcelní vývoz do EU až 600 tis. položek.  Export do EU však činí pouhých 50 mil. USD za rok, což je velmi nízké. Např. Arménie, která jako druhá země rovněž využívá GSP+ vyváží do EU zboží za 1 mld. USD.

Předseda ZEV J. Faltýnek poděkoval za možnost přijet do tak krásné země jakou je KG. Představil členy své delegace a podal stručnou informaci o situaci v zemědělství v ČR, které označil za vysoce rozvinuté a konkurence schopné.  V rostlinné výrobě je ČR soběstačná a exportujeme např. obiloviny a olejniny. Soběstačnost je zajištěna rovněž v produkci hovězího masa a mléka, naopak dovážíme až 50% vepřového masa a asi 20% drůbežího. Díky členství v EU dostávají čeští zemědělci dotace ve výši cca 1 mld. Euro ročně. Nabídl spolupráci v rostlinné a živočišné výrobě, např. v genetice, semenářství, ve zpracovatelském a potravinářském průmyslu.  Pozval předsedu Nazarova a členy výboru k návštěvě ČR, kam by mohli přijet společně s kyrgyzskými podnikateli.  Na misi by se spolupodílel honorární konzul ČR v KG a také velvyslanectví v Nur-Sultanu.

Místopředseda P. Kováčik upozornil, že KG bude díky svým velkým zásobám vody ve velice krátkém časovém horizontu velmi bohatou zemí, jakou se staly např. Spojené arabské emiráty díky ropě. Seznámil kolegy s problémy se suchem a nedostatkem vody v ČR. Místopředseda J. Kott hovořil o významu regionálního rozvoje.

Místopředsedkyně R. Tumanbajeva uvítala, že v delegaci je také žena. Seznámila poslance se zákony, které projednává jejich výbor, jako jsou zákony o zemědělských družstvech, o využívání vodních zdrojů nebo o bio produkci.

Poslanec U. Ormonov jako člen skupiny přátel s ČR požádal poslance o pomoc s vyřešením velmi nízké kvóty pro dlouhodobá pracovní víza pro občany KG – viz  č.j.1617/2019-NURS.

Jednání s místopředsedou Parlamentu KG Mirlanem Bakirovem

Přítomni z kyrgyzské strany:  M. Bakirov – místopředseda Parlamentu, K. Bokoyev – ústavní výbor, předseda skupiny přátel s ČR, N. Karimov – rozpočtový výbor, člen skupiny přátel s ČR, A. Kulabarkov – výbor pro tepelnou energii.

M. Bakirov po úvodních zdvořilostech a představení delegace uvedl, že KG má zájem o politický dialog s ČR.  Ocenil dynamiku rozvoje meziparlamentní spolupráce a připomněl vzájemné návštěvy předsedů parlamentů.

J. Faltýnek v reakci informoval o jednání s partnerským výborem a o pozvání k jejich návštěvě ČR společně s podnikateli. V ČR se budou moci seznámit s konkrétními subjekty a prohlédnout si jednotlivé technologie.   Osobně je mile překvapen vstřícností a otevřeností kyrgyzských podnikatelů, se kterými se měl již možnost seznámit. Je velmi potěšen také kladným vztahem k ČR a též tím, že ve všech navštívených podnicích (pivovar, závod na výrobu koňaku, zábavní park) zaznamenal českou stopu v podobě zařízení a technologií. Ocenil též práci honorárního konzula ČR v KG.

Místopředseda P. Kováčik připomenul, že navštívil KG již v roce 2016 v rámci cesty předsedy PS PČR J. Hamáčka a ocenil pokrok, který KG za uplynulé 3 roky dosáhl.  Současně potvrdil připravenost ZEV spolupracovat s partnerským výborem na jejich návštěvě do ČR.

K. Bokoyev informoval o skupině přátel ČR v Parlamentu, o jejich kladném vztahu k ČR. Osobně byl několikrát v Praze a vyzdvihl české výrobky, jako je sklo, křišťál a výborné pivo.

J. Faltýnek v reakci upozornil, že v navštíveném pivovaru Bear Beer byl informován, že pivovar bude v licenci vařit pivo Staropramen. Místopředseda J. Kott vyzdvihl kvalitu kyrgyzských bio potravin a informoval o nabídce spolupráce v semenářství a ve veterinární oblasti.

Jednání s náměstkem ministra zemědělství Žanybekem Kerimalijevem

Přítomni z kyrgyzské strany:  Ž. Kerimalijev – náměstek ministra, K. Žumakanov - ředitel Státní inspekce pro veterinární a fytosanitární bezpečnost při Úřadu vlády KG, A. Rustamov -  ředitel Státní agentury pro ochranu životního prostředí a lesního hospodářství při úřadu Úřadu vlády KG, U. Myrzakmatov – ředitel odboru pastvin, živočišné výroby a rybího hospodářství, N. Kadyrkulov – poradce ministra, vlastník firmy Eco-Agro.

Náměstek Ž. Kerimalijev po přivítání a představení přítomných představitelů omluvil z důvodu onemocnění nepřítomnost ministra zemědělství N. Muraševa. Krátce shrnul vzájemné vztahy, společnou historii a po té seznámil delegaci se situací v zemědělství v KG.  Poměr rostlinné a živočišné výroby dosahuje vyrovnané bilance, zvyšuje se produkce masa, které je exportováno především do KZ a RU.  Některé druhy ovoce a zeleniny jsou exportovány také do zemí EU, konkrétně do ČR vyvážejí fazole.  Vyjádřil velký zájem o spolupráci s ČR, v minulém roce navštívila delegace MZe KG výstavu „Země živitelka“ a osobně si mohli ověřit jak rozvinuté zemědělství je v ČR.

Předseda výboru J. Faltýnek v úvodu poděkoval za možnost se setkat s vedením MZe KG a představil delegaci. V informaci o stavu českého zemědělství uvedl, že v ČR hospodaří na 2,9 ha půdy 30 tis. zemědělců, a to jak soukromníků, tak i družstva, a další různé formy. V poměru k počtu obyvatel ČR se jedná asi o 100 tis. obyvatel.  K rozvoji zemědělství výrazně přispívá členství v EU, odkud čeští zemědělci získávají ročně asi 1 mld. Euro na dotacích. V rostlinné výrobě je ČR soběstačná a exportujeme např. obiloviny a olejniny. Soběstačnost je zajištěna rovněž v produkci hovězího masa a mléka, naopak dovážíme až 50% vepřového masa a asi 20% drůbežího. Nabídl spolupráci v oblasti technologií v živočišné výroby, ve zpracování olejnin v genetice a v semenářství.

Delegaci byla též krátce představena prezentace firmy Eco-Agro, která vyvíjí aditiva, která umožňují lépe zhodnotit chlévskou mrvu a kejdu na minerální hnojiva.  Mají partnera v Ostravě, kde má vzniknout závod na výrobu minerálních hnojiv, právě na základě kyrgyzských aditiv.

Jednání s guvernérem Čujské oblasti panem Tuungaly Abdraimovem

Na závěr pobytu delegace v Biškeku se v horském středisku Ala-Archa uskutečnilo jednání s guvernérem Čujské oblasti T. Abdraimovem, který nedávno navštívil ČR. Guvernér informoval o velkých potížích s fytosanitárními předpisy v rámci Euroasijské ekonomické unie, díky čemuž neodebrali tradiční partneři KZ a RU kyrgyzskou úrodu brambor. To způsobilo obrovské problémy v sociálně-ekonomické oblasti na venkově. Vláda KG proto rozhodla o výstavbě dvou velkých zpracovatelských závodů, a to závod na zpracování olejnin a na zpracování brambor. Právě závod na zpracování brambor bude postaven v Čujské oblasti, kde se nachází největší produkce této plodiny. Guvernér nedávno navštívil DE a ČR a zjišťoval možnosti, ceny a technologie. Osobně by si přál, aby se našly možnosti dodání těchto technologií z ČR a požádal o zaslání nabídky.

J. Faltýnek poděkoval za možnost navštívit překrásné kyrgyzské hory a potvrdil, že v ČR jsou dostupné vysoce kvalitní technologie pro obě varianty.  Doporučil ve spolupráci se ZÚ a HK ČR v KG vytipovat české firmy, které by mohly technologie nabídnout. Při financování je možné využít spolupráce ČEB s Kyrgyzsko-ruským fondem rozvoje.

 

Komentář ZÚ:  Delegace ZEV PS PČR absolvovala v KG za 4 dny poměrně velmi náročný program, který obsahoval politickou, praktickou i poznávací část.  Atmosféra na všech jednáních byla otevřená a velmi přátelská. Na všech setkáních s poslanci nebo podnikateli bylo zjevné, že ČR se těší v KG značné oblibě. KG stranou byl mnohokrát oceněn dynamický rozvoj meziparlamentních vztahů. Česko-kyrgyzské meziparlamentární vztahy jsou na vysoké úrovni, v KG parlamentu existuje skupina přátel s ČR, v roce 2016 navštívil KG předseda J. Hamáček a v roce 2017 se uskutečnila návštěva předsedy Ch. Tursunbekova v ČR.  Cesta delegace ZEV tak přímo navázala na předcházející aktivity. 

Díky vhodně sestavenému programu a vstřícnosti členů delegace se také podařilo zviditelnit zemědělského experta ZÚ Nur-Sultan pana Artyoma Lukašova, který se tak dostal k řadě velmi důležitých kontaktů.   [1] Bratr současného prezidenta, v roce 2016 zastával post předsedy Parlamentu KG a přijímal delegaci J. Hamáčka v rámci jeho oficiální návštěvy KGNavigace sekce Zemědělský výborISP (příhlásit)