Zahraniční cesty

Řecko Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Delegace výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedená předsedou PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D., uskutečnila ve dnech 10. – 13. prosince 2023 pracovní návštěvu Řecké republiky

V rámci pracovního přijetí delegace na ZÚ Athény velvyslancem ČR v Řecké republice Jakubem Karfíkem se delegace výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR seznámila s aktuálním stavem vzájemných vztahů v oblastech bezpečnosti, obchodní výměny, recipročních návštěv atd. V otázkách bezpečnosti byly diskutovány především témata migrace a ochrana vnějších hranic EU, přípravy na projednávání přijetí migračního paktu a pozice Řecka v této otázce.

Delegace výboru pro bezpečnost navštívila Přijímací a identifikační centrum (RIC) v Kara Tepe na ostrově Lesbos. Pracovní návštěvu uskutečnila přímo v přijímací kanceláři ředitele centra Dimitriose Kantemnidise, který delegaci v rámci pracovního jednání popsal situaci na místě a odpovídal na dotazy členů delegace. Předseda výboru Pavel Žáček pozval ředitele tábora do Prahy, aby mohl prezentovat svá stanoviska všem členům výboru.

Poslanci poté navštívili „Safe Area of Lesbos“, tzv. bezpečnou oblast, kterou rovněž financuje Česká republika, která poskytla 12 milionů Kč na ubytování a jídlo pro dětské uprchlíky do 17 let. V současné době zde pobývá 18 dětí. Průměrná délka pobytu je měsíc až měsíc a půl, než se vyřídí příslušná povolení a děti jsou dále posílány do zařízení ve vnitrozemí.

Delegace výboru pro bezpečnost jednala s partnerským Výborem pro veřejnou správu, veřejný pořádek a justici. Jednání se za řeckou stranu účastnil předseda výboru Lazaros Tsavdaris (vládní Nea Dimokratia), Katerina Papakosta (tajemnice a poslankyně ND), Nina Kasimati (členka, SYRIZA), Nantia Giannakopoulou (členka, PASOK-KINAL). V úvodním vystoupení předsedy partnerského výboru zazněla základní myšlenka k řeckému postoji, kde Řecko od starověku podporuje vstřícný dialog k míru na celém světě, demokracie a dialog. K otázkám migrace uvedl, že válka na Ukrajině a situace v pásmu Gazy vyvolávají mobilitu a vznik vln migrační krize. Důležité je najít komplexní politické řešení v zemích původu, ale i v zemích kam uprchlíci přichází, a i na území celé EU. Řecko si váží podpory a příspěvků z EU, oceňuje FRONTEX. Je potřeba realističtější Evropa k udržení migrační krize při zachování evropských hodnot. Je třeba bránit stabilitu a bezpečí evropského společenství. Řecko doufá, že i přes veškeré rozdíly v EU dojde k odhlasování společného konsensu v rámci migračního paktu. Předseda výboru Tsavdaris apeloval na podporu řeckého stanoviska, solidaritu a společnou odpovědnost.

Předseda výboru Pavel Žáček zdůraznil, že migrace je celoevropským problémem a je důležité najít celoevropské řešení. Zároveň uvedl, že se mění pohled na migraci např. v Německu a ve Švédsku. Je velmi důležité pomoci zemím v první linii, například financováním infrastruktury k posílení vnější hranice EU (Řecko, Španělsko, Itálie). Nicméně dal jasně najevo, že vláda ČR podporuje posílení potřebných opatření na vnější hranici, zrychlení procedur a návratovou politiku, nicméně nepodporuje ideu automatického mechanismu přerozdělování uprchlíků.

Následovalo přijetí delegace 1. místopředsedou Parlamentu a předsedou Výboru pro evropské záležitosti Ionnaisem Plaktiotakisem, který uvedl, že Evropa poprvé od 2. světové války v únoru 2022 zažívá na svém území válku. Sdělil, že Řecko za poslední 4 roky zachránilo 40 tis. migrantů, zatkli 1500 pašeráků a rozbilo 19 pašeráckých gangů. Zdůraznil potřebu přijetí migračního paktu ještě před volbami do EP na jaře 2024. Apeloval na zajištění bezpečných koridorů pro migranty, více financí z rozpočtu EU na ochranu hranic, potřebu zničení pašeráckých gangů, kteří mají zisk 13 mld. Euro.  Závěrem zdůraznil potenciál česko-řecké obchodní spolupráce, posilování obranné spolupráce a turistického ruchu.

Delegace výboru pro bezpečnost navštívila Ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu, kde se setkala s diplomatickým poradcem ministra pro klimatickou krizi, velvyslancem Dimitriosem Azempoulosem a paní Efstathii Athinaiou, vedoucí oddělení národního plánování generálního sekretariátu Civilní ochrany. Zástupci informovali delegaci o fungování krizové linky 112, seznámili je se strukturou ministerstva a delegace rovněž navštívila Národní koordinační centrum pro operace a krizové řízení. Centrem je provedl člen Hasičského záchranného sboru. Velvyslanec velmi děkoval za českou pomoc při letních požárech v Řecku, kdy ČR poskytla hasící techniku, vybavení, helikoptéru a příslušníci HZS ČR odbornou pomoc. Paní Athinaiou přednesla svou prezentaci, která by měla být české straně doručena. Uvedla, že česko-řecké vztahy mají svou historii, a i nyní úzce spolupracují při řešení krizí. Klimatická krize je největším problémem současnosti. Je nutná spolupráci v oblasti operační a politické. Ocenila přínos ČR, která Řecku velmi pomohla v oblasti finanční a materiální. Řecko čelí rozsáhlým požárům a zemětřesením a je proto důležité mít funkční systém. Operují s linkou 112, která má cca 50 zaměstnanců. Česká delegace navštívila operační centrum, kde se seznámila se systémem informovanosti obyvatel prostřednictvím varovných sms, např. záplavy, deště atd. kdy sms doprovází silný výstražný zvuk.

Závěrem velvyslanec Azemopoulos uvedl, že by bylo dobré podepsat Memorandum o spolupráci.

Dále se delegace se setkala s náměstkyní ministra pro začlenění občanů třetích zemí a ochranu nezletilých paní Sofiií Voultepsi na Ministerstvu pro migraci a azyl. Paní Voultepsi informovala o národní strategii proti radikalismu a extremismu, snaze o začlenění přicházejících uprchlíků. Zdůraznila potřebu financí na ochranu hranic.

Následně proběhlo setkání s představitelem FRONTEXU, styčným důstojníkem pro Řecko a Kypr. Prezentoval fungování FRONTEXU od října roku 2005. V sídle FRONTEXU ve Varšavě pracuje 2 500 zaměstnanců, stejný počet působí na vnějších hranicích různých států. Mezi činnosti FRONTEXU patří risk management, obnova vnějších evropských hranic, analýza a střet informací určených každému státu, boj s kriminalitou na hranicích, vzdělávání a instrukce a spolupráce se třetími zeměmi v souladu s politikou zemí EU.

Uvedl, že v roce 2019 vyšlo nařízení, že FRONTEX může operovat na území třetích zemí. FRONTEX vzdělává personál, který navrací uprchlíky do zemí původu, školí ho, jak asistovat při návratech. Dále dohlíží na pozemních a pobřežních hranicích, k tomu má určené technické prostředky jako jsou lodě, letadla, hlídková vozidla, vrtulníky atd. Dělá screening osob, komplexní vstupní interview, většinou s sebou nemají uprchlíci doklady, tudíž nejdůležitější je spolupráce se zeměmi původu. Provádí daktyloskopii, pomáhá převádět údaje do databáze EURODAC. Apeloval na vytvoření lepšího systému návratové politiky. Chválil spolupráci s řeckou policií a pobřežní stráží. Správa a řízení spadá pod řecké úřady, FRONTEX hraje koordinační úlohu.

Posledním bodem programu byla návštěva sídla řecké Pobřežní stráže. Druhý náměstek velitele řecké Pobřežní stráže Vice Admiral HCG Pantazoglou Aristeidis přednesl členům delegace prezentaci o fungování Pobřežní stráže. Jeho vystoupení doplnil generální ředitel bezpečnosti a policie Kontizas Tryfon. Příslušníci Pobřežní stráže zajišťují 13 780 km dlouhou námořní hranici, kooperují s tureckými orgány, využívají dvě operační centra. Zpravodajsky kontrolují dění na hranici a realizují záchranné operace (search and rescue). Od roku 2015 příslušníci pobřežní stráže zachránili cca 250 000 uprchlíků ze třetích zemí. Operace Poseidon probíhá od roku 2008 dodnes. Česká republika poskytla vozidlo pro námořní dohled.

Pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR proběhla před procesem přepokládaného finálního jednání o migračním paktu v EU, měla velký význam pro rozvoj parlamentní diplomacie, podporu bilaterálních česko–řeckých vztahů a spolupráce v bezpečnostní oblasti, a v neposlední řadě také pro prezentaci vzájemných bezpečnostních priorit, ve snaze najít komplexní jednotné celoevropské řešení v otázkách migrace.
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání na Ministerstvu pro klimatickou krizi a civilní ochranu
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání na Ministerstvu pro klimatickou krizi a civilní ochranu
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání na Ministerstvu pro klimatickou krizi a civilní ochranu
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání na Ministerstvu pro migraci a azyl; setkání s náměstkyní ministra pro začlenění třetích zemí a ochranu nezletilých Sofií Voultepsi
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání na Ministerstvu pro migraci a azyl; setkání s náměstkyní ministra pro začlenění třetích zemí a ochranu nezletilých Sofií Voultepsi
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání s partnerským Výborem pro veřejnou správu, veřejný pořádek a justici
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání s partnerským Výborem pro veřejnou správu, veřejný pořádek a justici
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání se zástupci FRONTEXU a Pobřežní stráže
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání se zástupci FRONTEXU a Pobřežní stráže
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání se zástupci FRONTEXU a Pobřežní stráže
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Návštěva Přijímacího a identifikačního centra (RIC) v Kara Tepe na ostrově Lesbos
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Návštěva Přijímacího a identifikačního centra (RIC) v Kara Tepe na ostrově Lesbos
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Jednání se zástupci FRONTEXU a Pobřežní stráže
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Návštěva Přijímacího a identifikačního centra (RIC) v Kara Tepe na ostrově Lesbos
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Návštěva Přijímacího a identifikačního centra (RIC) v Kara Tepe na ostrově Lesbos
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Návštěva Přijímacího a identifikačního centra (RIC) v Kara Tepe na ostrově Lesbos
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Přijetí delegace 1. místopředsedou Parlamentu a předsedou Výboru pro evropské záležitosti Ionnaisem Plaktiotakisem
Zahraniční pracovní návštěva delegace výboru pro bezpečnost v Řecku (8. 1. 2024)
Přijetí delegace 1. místopředsedou Parlamentu a předsedou Výboru pro evropské záležitosti Ionnaisem Plaktiotakisem

Navigace sekce Výbor pro bezpečnostISP (příhlásit)