Výbor pro obranu
Aktuality

43. schůze VO - NEVEŘEJNÁ, pouze pro přizvané hosty (16. 3. 2021)
viz pozvánka.

ISP (příhlásit)