Výbor pro obranu
Aktuality

45. schůze VO - NEVEŘEJNÁ, pouze pro přizvané hosty (22. 4. 2021)
viz pozvánka

ISP (příhlásit)