Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
968/0Písemná interpelace poslance Břetislava Petra na předsedu vlády Petra Nečase ve věci Mostecké uhelné společnosti
1030/0Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na předsedu vlády Petra Nečase ve věci diskriminace v pravidlech postdoktorských projektů Grantové agentury České republiky
1067/0Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci novely vyhlášky č. 352/2005 Sb.
1068/0Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci delfíní show v Praze a dovozního povolení CITES
1069/0Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na ministra dopravy Zbyňka Stanjuru ve věci: „Ředitelství vodních cest České republiky a Státní plavební správy“
1076/0Písemná interpelace poslance Jeronýma Tejce na předsedu vlády P. Nečase ve věci grantu na sociologickou studii prováděnou Michaelem L. Smithem a jejího využití
1078/0Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci zamýšlené těžby štěrkopísku na území Zlínského kraje v obci Uherský Ostroh

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)