Stálá komise pro rovné příležitosti

Aktuality

Účast na konferenci v rámci španělského předsednictví

29. dubna se předsedkyně SKRP S. Marková zúčastní konference věnované opět tématu násilí na ženách.

KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN S TÉMATEM NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Dne 16. března 2010 se předsedkyně SKRP Soňa Marková a poslankyně Marcela Mertinová zúčastnily konference u příležitosti Mezinárodního dne žen s tématem násilí na ženách.

Přijetí delegace členek sdružení P.S.D.Č. Hraničné Petrovice v PSP ČR

Setkání se uskutečnilo v pátek 26. února 2010 v místnosti Informačního centra. Kromě předsedkyně komise, paní Soni Markové, se přijetí zúčastnil rovněž pan místopředseda výboru pro evropské záležitosti Petr Krill.

Stálá komise pro rovné příležitosti

Stálá komise pro rovné příležitosti vznikla v 5. volebním odbobí vydělením ze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Práce komise není zaměřená pouze na rovné příležitosti žen a mužů, ale chce se soustředit na boj s dalšími druhy diskriminace – například diskriminace na základě rasy, věku, postižení, národnosti, etnického původu či sexuální orientace.

Dále se SKRP soustředí především na legislativu dané oblasti a to jak českou, tak evropskou – v současnosti se například zabývá přípravou antidiskriminačního zákona a rovněž sleduje zákonodárné aktivity Evropské komise.
ISP (příhlásit)