Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 34 (9. září 2021)
č. 33 (14. července 2021)

Usnesení

č. 34Projednání Zprávy o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2020 a Analýzy použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu GIBS za rok 2020 (9. září 2021)
č. 33Informace ředitele GIBS ke kontrolnímu závěru z Kontrolní akce NKÚ 20/27 k hospodaření GIBS (9. září 2021)
č. 32Výsledky kontroly 3 vybraných úkonů ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2020 (14. července 2021)
č. 31Návrh závěrečného účtu kapitoly 376 – Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2020 (2. června 2021)
č. 30Výsledky kontroly trestního spisu č. j. GI-4635/TČ-2018-842080 (2. června 2021)

Semináře

Inspekční orgány policejních sborů v Evropě (12. listopadu 2018)ISP (příhlásit)