Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro regionální školství
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 14prostřednictvím videokonference (20. května 2021)
č. 13výhradně prostřednictvím videokonference (16. března 2021)

Zápisy z jednání

č. 14 (20. května 2021)
č. 7 (14. listopadu 2019)

Usnesení

č. 11k Informaci MŠMT k plánu na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru (usnesení Poslanecké sněmovny č. 1631) (25. května 2021)
č. 8k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (22. září 2020)ISP (příhlásit)