Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 1k návrhu programu schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě členů volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 4k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 5k termínu a pořadu 2. schůze výboru pro zdravotnictví (29. listopadu 2017) 
č. 6k návrhu programu schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (6. prosince 2017) 
č. 7k volbě místopředsedů výboru (6. prosince 2017) 
č. 8k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (6. prosince 2017) 
č. 9k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ (6. prosince 2017) 
č. 10k návrhům výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016, s Vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2016 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/ (6. prosince 2017) 
č. 11k informaci Ministerstva zdravotnictví k e-preskripci (6. prosince 2017) 
č. 12k termínu a pořadu 3. schůze Výboru pro zdravotnictví (6. prosince 2017) 
č. 13k návrhu programu schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (15. prosince 2017) 
č. 14k volbě ověřovatele výboru (15. prosince 2017) 
č. 15ke zřízení podvýborů Výboru pro zdravotnictví (15. prosince 2017) 
č. 16k volbě předsedů podvýborů (15. prosince 2017) 
č. 17k termínu a pořadu 4. schůze Výboru pro zdravotnictví (15. prosince 2017) 
č. 18k návrhu programu 4. schůze (19. prosince 2017) 
č. 19k plánu zahraničních aktivit Výboru pro zdravotnictví na rok 2018 (19. prosince 2017) 
č. 20k návrhu programu 5. schůze (9. ledna 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)