Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
Usnesení

č. 1Volba místopředsedy komise (25. dubna 2018) 
č. 2Výsledek kontroly vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2017“ (14. června 2018) 
č. 3Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2016 (14. června 2018) 
č. 4Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2016 (14. června 2018) 
č. 5Různé - Průběh a organizace výběrového řízení na funkci ředitele GIBS (14. června 2018) 
č. 6Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2017 (6. září 2018) 
č. 7Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2017 (6. září 2018) 
č. 8Projednání Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za 1. pololetí roku 2018 (VYHRAZENÉ) (6. září 2018) 
č. 9Různé - stanovení pravidel komunikace mezi komisí a státními zástupci (6. září 2018) 
č. 10Kontrola vybraných úkonů ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za 1. pololetí roku 2018 (VYHRAZENÉ) (1. listopadu 2018) 
č. 11k návrhu na změnu organizační struktury Generální inspekce bezpečnostních sborů (7. prosince 2018) 
č. 12Projednání Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu GIBS za rok 2018 (7. března 2019) 
č. 13Informace o způsobu vyřizování podání a problematice opravných prostředků (13. května 2019) 
č. 14Kontrola vybraných úkonů ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2018 (13. května 2019) 
č. 15Projednání Zprávy o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2018 a Analýzy použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2018 (26. června 2019) 
č. 16Projednání Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za 1. pololetí roku 2019 (12. září 2019) 
č. 17Volba místopředsedy komise (12. září 2019) 
č. 18Zhodnocení činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů po roce od nástupu do funkce ředitele (26. září 2019) 
č. 19Kontrola vybraných úkonů ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí podle ustanovení § 158d trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za 1. pololetí roku 2019 (12. listopadu 2019) 
č. 20k návrhu novely zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů - pokračování přerušeného bodu z minulé schůze (22. dubna 2020) 

12
ISP (příhlásit)