Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Usnesení

č. 1Volba místopředsedy komise (bod 2) (12. ledna 2018) 
č. 2Volba ověřovatelů komise (bod 3) (12. ledna 2018) 
č. 3Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za I. pololetí roku 2017 (VYHRAZENÉ) a termín kontroly vybraných úkonů (14. února 2018) 
č. 4Vybrané kontrolní úkony z utajovaného dokumentu Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za I. pololetí roku 2017 (VYHRAZENÉ) (26. dubna 2018) 
č. 5k provedení kontroly Celní správy ČR; (26. dubna 2018) 
č. 6Vybrané úkony ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií České republiky ve 2. pololetí roku 2017 (VYHRAZENÉ) a termín kontroly (26. dubna 2018) 
č. 7Kontrola vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za II. pololetí roku 2017“ (6. června 2018) 
č. 8Kontrola vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií České republiky v II. pololetí roku 2017“ (6. června 2018) 
č. 9Zpráva o použití zařízení k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie České republiky za II. pololetí roku 2017 (6. června 2018) 
č. 10Zpravodajská zpráva předsedy komise k Analýze odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2016 – dokončení přerušeného bodu z 2. schůze ze dne 14. 2. 2018 (6. června 2018) 
č. 11Provedení kontroly odposlechu telefonních čísel (12. července 2018) 
č. 12Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií ČR v I. pololetí roku 2018 (VYHRAZENÉ) a Statistický přehled (6. září 2018) 
č. 13k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie ČR za I. pololetí roku 2018 a Statistický přehled (6. září 2018) 
č. 14Kontrola vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií České republiky v I. pololetí roku 2018“ (VYHRAZENÉ) (25. září 2018) 
č. 15Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za I. pololetí roku 2018 (VYHRAZENÉ) a termín kontroly vybraných úkonů (21. listopadu 2018) 
č. 16Vybrané kontrolní úkony z utajovaného dokumentu „Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za I. pololetí roku 2018“ (VYHRAZENÉ) (6. února 2019) 
č. 17Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob u akce GŘC RICHARD (21. března 2019) 
č. 18Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií ČR v 2. pololetí roku 2018 (21. března 2019) 
č. 19Kontrola vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií České republiky v 2. pololetí roku 2018“ (3. dubna 2019) 
č. 20ke konání odborného semináře „Problematika odposlechů" (31. července 2019) 

12
ISP (příhlásit)