Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro regionální školství
Usnesení

č. 8k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (22. září 2020) 
č. 11k Informaci MŠMT k plánu na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru (usnesení Poslanecké sněmovny č. 1631) (25. května 2021) ISP (příhlásit)