Interpelovaní členové vlády

Předseda vlády
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Doc. Ing. Josef Tošovský
Ministr dopravy a spojů
Ing. Martin Říman
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Ministr financí
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Ing. Ivan Pilip
Ministr hospodářství
Jaromír Schneider
Ministr kultury
Ing. Jaromír Talíř
MgA. Martin Stropnický
Ministr obrany
JUDr. Miloslav Výborný
RNDr. Michal Lobkowicz
Ministr práce a sociálních věcí
Ing. Jindřich Vodička
PhDr. Stanislav Volák
Ministr pro místní rozvoj
Jaromír Schneider
MVDr. Jan Černý
Ministr průmyslu a obchodu
JUDr. Karel Kühnl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Ivan Pilip
Jiří Gruša
Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Jan Kalvoda
JUDr. Vlasta Parkanová
Ministr vnitra
Jan Ruml
Ing. Jindřich Vodička
JUDr. Cyril Svoboda
Ministr zahraničních věcí
Ing. Josef Zieleniec
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc.
Ministr zdravotnictví
MUDr. Zuzana Roithová
Ministr zemědělství
Ing. Josef Lux
Ministr životního prostředí
Ing. Jiří Skalický
Člen vlády
Vladimír Mlynář


ISP (příhlásit)