Hospodářský výbor

Předseda

Ing. Radim Fiala

Místopředseda

Mgr. Ivan Adamec
Ing. Martin Jiránek
Ing. Marian Jurečka
Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
Ing. Martin Kolovratník
Ing. Květa Matušovská

Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Podvýbor pro letectví a vesmírný program
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
ISP (příhlásit)