Zemědělský výbor
Podvýbor pro rozvoj venkova

Předseda

Jaroslav Martinů

Místopředseda

Ing. Monika ObornáISP (příhlásit)