Usnesení PS č. 25

k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání (15. září 2006)
ISP (příhlásit)