Usnesení PS č. 5

k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (22. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)