Usnesení PS č. 1

k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (20. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)