Usnesení PS č. 18

k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období) /sněmovní dokument 12/ (28. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)