Rozhodnutí předsedy PS č. 103

k možnosti konat schůze výborů, komisí, vyšetřovacích komisí a podvýborů Poslanecké sněmovny prostřednictvím videokonferencí a o povolení vzdálené účasti na těchto jednáních v době od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 (22. března 2021)
ISP (příhlásit)