Rozhodnutí předsedy PS č. 109

k možnosti konat schůze výborů, komisí, vyšetřovacích komisí a podvýborů Poslanecké sněmovny prostřednictvím videokonferencí a o povolení vzdálené účasti na těchto jednáních v době od 1. května 2021 do 31. května 2021, a to na základě vyhlášeného stavu legislativní nouze (31. května 2021)
ISP (příhlásit)