Rozhodnutí předsedy PS č. 2

k svolání ustavujících schůzí výborů (12. září 2006)
ISP (příhlásit)