Usnesení PS č. 1

k informaci předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů (25. června 1996)
ISP (příhlásit)