Usnesení PS č. 3

ke sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny (25. června 1996)
ISP (příhlásit)