Usnesení PS č. 4

k návrhu volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru (27. června 1996)
ISP (příhlásit)