Usnesení PS č. 14

ke sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy výborů (27. června 1996)
ISP (příhlásit)