Usnesení PS č. 19

k návrhu volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (2. července 1996)
ISP (příhlásit)