Usnesení PS č. 1

k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (22. června 2010)
ISP (příhlásit)