Usnesení PS č. 2

k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (22. června 2010)
ISP (příhlásit)