Usnesení PS č. 4

k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (24. června 2010)
ISP (příhlásit)