Usnesení PS č. 11

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (24. června 2010)
ISP (příhlásit)