Usnesení PS č. 18

k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (7. července 2010)
ISP (příhlásit)